Jak rozliczyć fotowoltaikę dla firm?

Wdrażanie rozwiązań optymalizujących koszty działania firm są dla każdego przedsiębiorcy na wagę złota. Jedną z najpopularniejszych możliwości ostatnimi czasy stała się fotowoltaika dla firm, która pozwala na wytwarzanie własnej energii elektrycznej, a nawet zarabianie na sprzedaży jej nadmiaru. Kwestią sporną pozostaje jednak rozliczenie fotowoltaiki dla firm z elektrownią – jak wygląda ten proces w przypadku przedsiębiorstw? Z jakimi kosztami musisz się liczyć jako właściciel firmy?

Najważniejsze korzyści – fotowoltaika dla firm

Naturalne i odnawialne źródła energii są obecnie bardzo popularne, głównie za sprawą zwracającej się inwestycji oraz dbania o środowisko. Należy do nich oczywiście fotowoltaika, która z perspektywy przedsiębiorcy jest szansą na optymalizację kosztów związanych z pokryciem produkcji oraz na zarobek, jako że w porozumieniu z elektrownią istnieje możliwość odsprzedawania nadwyżki energii. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który dopiero od niedawna rozpoczął produkcję prądu z paneli fotowoltaicznych, lepiej skoncentruj się na zaspokojeniu potrzeb energetycznych swojego przedsiębiorstwa, ponieważ jak pokazują dane, za każdą kilowatogodzinę odsprzedaną do elektrowni, można otrzymać jedynie 16 groszy netto. Nie jest to zatem wielki zysk, a na rozliczanie fotowoltaiki dla firm nie ma to aż tak wielkiego wpływu. Korzystanie z paneli fotowoltaicznych w celu produkowania własnej energii elektrycznej jest szansą na optymalizację rachunków za prąd, jakie otrzymywałbyś jako przedsiębiorca korzystający z usług elektrowni – w przypadku instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w siedzibie firmy czy miejscu produkcji, taki rachunek spadnie praktycznie do zera, w zależności od zaspokojenia zapotrzebowania firmy na zużycie prądu. Rozwiązanie to przynosi naprawdę wiele korzyści.

Opłacalność sprzedaży prądu a rozliczenie – fotowoltaika dla firm

Jak pokazują liczne statystyki, fotowoltaika jest bardziej opłacalna dla gospodarstw domowych niżeli dla firm. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa decydujące się na takie rozwiązanie nie będą czerpać z niego korzyści – produkcja własnego prądu realnie wpływa na obniżenie kosztów związanych z zużyciem prądu elektrycznego. Jeżeli chodzi o rozliczanie fotowoltaiki dla firm, sprzedaż nadmiaru prądu z paneli nie daje szansy na realny zarobek. Korzystniejsze dla gospodarstw domowych jest przede wszystkim rozliczanie się z nadwyżek wyprodukowanej energii, dlatego stanowi to dla Ciebie jako przedsiębiorcy ważną wskazówkę, by skupiać się najbardziej na produkcji prądu dla własnych potrzeb niż na jego sprzedaż elektrowni. Rozliczenie fotowoltaiki dla firm pod tym względem jest mało opłacalne, produkcja prądu na własne potrzeby natomiast bardzo korzystna.

Rozliczanie fotowoltaiki dla firm w perspektywie rocznej

Według danych dostępnych na platformach rządowych, od 2020 roku obowiązują ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy produkujący własną energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych. Ulgi przysługują osobom prawnym rozliczającym się w systemie 18 % i 32 % jednolitej stawki lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego też od podstawy opodatkowania przedsiębiorca może odliczyć wydatki poniesione w związku z zakupem instalacji fotowoltaicznych oraz ich montażem i podłączeniem. W połączeniu z możliwą do uzyskania dotacją z programu rządowego „Mój prąd”, która przewiduje do 5 tysięcy złotych dofinansowania pokrywającego część inwestycji, zwrot całości jest całkiem korzystny. Warto również wspomnieć, ze rozliczenie fotowoltaiki dla firm odbywa się na zupełnie innych warunkach niż w przypadku gospodarstw domowych. Mimo to po podsumowaniu wszystkich ulg podatkowych oraz dotacji rządowych, jako przedsiębiorca możesz liczyć na korzystne rozliczenie i spory zysk z całej inwestycji. Niewątpliwie jedną z największych zalet jest obniżenie rachunków za prąd, co dla dużych przedsiębiorstw oznacza zysk na poziomie nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Fotowoltaika to przyszłość polskiej gospodarki oraz szansa dla wielu przedsiębiorców, szukających optymalizacji kosztów – warto z tego skorzystać!