Jak podłączyć kuchenkę gazową?

W ostatnich latach sprzedaje się coraz więcej kuchenek elektrycznych i indukcyjnych, ale w gospodarstwach domowych i lokalach gastronomicznych wciąż dominują kuchenki gazowe. Wiele osób nie wyobraża sobie innego sposobu gotowania i smażenia jak tylko na gazie. Przy podłączeniu kuchenki gazowej do instalacji podstawowym zagadnieniem jest bezpieczeństwo.

Normy prawne obowiązujące przy montażu kuchenek gazowych do instalacji gazowej

§ 163 pkt. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. 2019 poz. 1665) precyzuje, z jakich materiałów mogą być wykonane instalacje gazowe wewnątrz mieszkania. § 173 pkt. 1. mówi, że „urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych”. W tej kategorii mieszczą się powszechnie stosowane węże do gazu. Ten sam punkt rozporządzenia określa, że zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia musi być w miejscu łatwo dostępnym nie dalej niż 1 m od króćca służącego do podłączenia, a bok kuchenki powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od okna, żeby nie było ryzyka zdmuchnięcia płomienia palnika przez przeciąg.

Podłączenie kuchenki do instalacji przy pomocy węża do gazu

Elastyczny wąż do podłączenia kuchenki gazowej do rur instalacji gazowej to współczesna norma. W sklepach instalacyjnych lub marketach budowlanych łatwo znaleźć odpowiedniej długości wąż do gazu, który pozwala na jej bezpieczne i swobodne przesunięcie podczas porządków, malowania lub remontu kuchni. Węże do gazu produkowane są z rur falistych ze stali o wysokim wskaźniku plastyczności, zbrojonych oplotem ze stali nierdzewnej i osłoniętych ognioodpornym i sprężystym tworzywem sztucznym. Muszą być one zgodne z normą PN-EN 14800:2010. Dla ułatwienia montażu można wybrać szybkie złącze gazowe z zaworem zamykającym, do którego stosowane są specjalne węże przeznaczone do połączenia z jego głowicą. Jedno wciśnięcie umożliwia odłączenie kuchenki od instalacji. Kuchenki gazowe są wyposażone w akcesoria umożliwiające podłączenie do różnego rodzaju instalacji z różnych stron kuchenki m.in. kolanko do połączenia sztywnego, które łączy się z króćcem kuchenki tak, by jego wylot był skierowany w stronę instalacji gazowej. Do uszczelniania gwintowanych połączeń rur gazowych tradycyjnie używało się konopi i pasty uszczelniającej. Elastyczne węże do podłączenia kuchenki gazowej nie wymagają już takich zabiegów, trzeba tylko pamiętać o założeniu uszczelki na końcówkę węża przed podłączeniem go do kuchenki gazowej. 

Podłączenie kuchenki przy pomocy węża do butli gazowej

Nie wszystkie gospodarstwa domowe są podłączone do sieci gazowej, wówczas konieczne jest korzystanie z kuchenek gazowych zasilanych propanem-butanem w stanie płynnym z butli. Do butli może być podłączone tylko jedno urządzenie na gaz. Przepisy dopuszczają korzystanie w gospodarstwie domowym jednocześnie z dwóch butli, ale w mieszkaniu nie wolno trzymać butli niepodłączonej do instalacji lub urządzenia. Kuchenka gazowa musi być podłączona atestowanym wężem do butli gazowej. Węże do butli gazowych mają inną konstrukcję niż węże do instalacji gazowych na gaz ziemny. Wąż musi mieć potwierdzoną wytrzymałość na ciśnienie i temperaturę oraz być odporny na chemiczne oddziaływanie płynnego gazu i mechaniczne uszkodzenia. Wąż do butli gazowej powinien mieć odpowiednie przyłącze dostosowane do rodzaju króćca w kuchence gazowej. Pierwszą czynnością jest założenie uszczelki na kołnierz przyłącza węża i dokręceniu kluczem płaskim do króćca kuchenki. Wąż powinno się przymocować do ściany kuchenki, żeby zapobiec jego uszkodzeniu. Drugi koniec węża podłącza się do reduktora przy pomocy opasek zaciskowych, a reduktor dokręca do butli z gazem. Warto zaopatrzyć się w węże fabrycznie wyposażone w reduktor.

Czy można podłączyć kuchenkę samodzielnie?

Węże do gazu ułatwiły i skróciły czas montażu, zachęcając wiele osób do samodzielnego podłączania kuchenek. Trzeba pamiętać o tym, że nieprawidłowo wykonane podłączenie może być przyczyną nieszczelności instalacji gazowych oraz grozić wybuchem. Szczelność instalacji można sprawdzić, spryskując miejsca podłączeń roztworem mydła lub płynem do mycia naczyń. Tworząca się na złączeniu piana dowodzi nieszczelności połączenia. Nigdy nie wolno przeprowadzać prób szczelności przy otwartym ogniu. Przede wszystkim nie warto ryzykować zdrowia i życia własnego i innych osób. Do prawidłowego montażu instalacji gazowych i podłączenia urządzeń gazowych konieczne są specjalne uprawnienia, określone w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity obowiązujący — Dz.U. 2020 poz. 1333). Brak potwierdzenia prawidłowości wykonania podłączenia przez osobę uprawnioną może być powodem odrzucenia reklamacji w przypadku awarii sprzętu lub odmówienia wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, jeśli szkoda lub uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez wadliwie działającą instalację.